Lilleby Fritidsby

Lilleby Fritidsby ligger i Sillvik, Torslanda och består av 127 stugor på arrenderad mark.
Husen ligger i och runt en dalgång som mynnar ut intill Sillviksbadet.
De flesta husen är byggda på 50-talet och har enbart tillgång till sommarvatten.
Lilleby Fritidsby tillhör Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK.

Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Vattnet sätts på lördagen den 25 mars

Vattenkommittén kommer att träffas vid Vitsippan kl 10 lördagen den 25 mars.
Vi  börjar med inspektion av alla ventiler, har du möjlighet att hjälpa till är det mer än välkommet. Kom  i såfall till Vitsippan.
Efter inspektion kommer vattnet att slås på, troligtvis nån gång mellan kl 12-13.

Efter att vattnet är påslaget behöver ventilerna inspekteras igen för att säkerställa att det inte läcker.

Måndagen den 27 mars kommer en rörmokare (Mats) att finnas tillgänglig för att assistera med ventilbyte. Vattnet planeras att vara avstängt mellan 12-16, vill du själv införskaffa och byta ventil går det bra. Byte som inte görs av medlem själv kommer att debiteras. Meddela gärna vattenkommittén om du planerar att byta ventil själv.

Hälsningar
Vattenkommittén

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Årsmöte den 26 februari 2017

Årsmöte Sillvik 2017.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Nu är vattnet avstängt

Tänk på följande:

  • Stugägaren ansvarar för att alla kranar i stugan öppnats, och att systemet därigenom tömts på vatten, efter det att vattnet stängts av på hösten.

  • Stugägaren ansvarar för att avtappningsventilen för det inkommande vattnet i stugan öppnas, och att röret därigenom töms.

  • Den utvändiga ventilen ska vara öppen hela vintern, för att undvika frostsprängningar av rören.

  • Stugägaren ansvarar för att den egna varmvattenberedaren töms inför vintern.

  • I de fall stugan inte värms upp under vintern, måste kranar/blandare skruvas ned och förvaras på frostfritt ställe, för att sedan åter sättas upp i god tid innan vattnet släpps på igen.

Tack för i år!

Vattenkommittén

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Höststädning 8 oktober 2016

Mer info kommer…

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Träffa styrelsen

Den 14 augusti är inställt!

Styrelsen håller öppet i Vitsippan för medlemsbesök  3 och 10 juli samt 7 och 14 augusti kl 10-11.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Midsommarfirande

Vi träffas dagen före Midsommarafton kl 18 vid övre lekplatsen för att tillsammans klä och resa midsommarstången. Ta med blommor och björkris till kransarna!

DCF 1.0

Midsommarafton kl 14 

Dans och lekar kring midsommarstången .

Annica och Lars spelar och sjunger.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Sommarmöte

Sommarmöte i Vitsippan den 11 juni kl 10.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Sophämtning

Föreningen har fått felaktiga uppgifter från kretsloppskontoret om soptömningen och detta är det som gäller :
Varannanveckas-tömning sker i Lilleby Fritidsby fredagar jämna veckor dvs nästa tömning blir den 20 maj.
Ni som på grund av de felaktiga uppgifterna har fulla kärl och inte kan vänta till dess kan ringa kretsloppskontorets kundtjänst 031-3682700.

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Städdag 23 april

Nu är våren här på riktigt!

Vi samlas i Vitsippan kl 10 för avprickning

och fördelning av arbetsuppgifter.

Välkomna!

Styrelsen

 

Takjobb Eldare

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie

Vattnet i föreningen sätts på måndagen den 28 Mars

Dagen efter – den 29 mars- kommer en rörfirma att byta ut eventuella  sönderfrusna kranar för ingående vatten. Ny kran bekostas av husägaren. Se till att kranen på utsidan av ert hus  är i stängt läge så inga vattenskador sker.

När ni sätter på vattnet på ert hus så måste ni naturligtvis också stänga de kranar ni har inomhus.

Vår avloppspump kommer dock att starta redan på lördag den 19 mars så ni kan använda toalett, handfat och köksavlopp men ni får i så fall ta med er vatten eller använda vårt eget brunnsvatten (dock inte till dricksvatten).

Föreningen har fällt sex träd, fyra på lekplatsen och två högst upp. Riset är omhändertaget men kapade  bitar av stammarna finns kvar. Ni som vill ha ved är det fritt fram att förse sig. Det finns en vedklyv i Vitsippans förråd som är skänkt av en medlem- som ni gärna får låna. Det är samma kodlås till vedklyven som till gräsklipparen.

På föreningens årsmöte informerade vi om svårigheten att hitta en lastbil till städdagen den 23 april. Detta är nu löst och vi kommer att bränna ris på städdagen som vanligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen/ Pelle

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by Marie