Lilleby Fritidsby

Lilleby Fritidsby ligger i Sillvik, Torslanda och består av 127 stugor på arrenderad mark.
Husen ligger i och runt en dalgång som mynnar ut intill Sillviksbadet.
De flesta husen är byggda på 50-talet och har enbart tillgång till sommarvatten.
Lilleby Fritidsby tillhör Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK.

Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Sophämtning

Föreningen har fått felaktiga uppgifter från kretsloppskontoret om soptömningen och detta är det som gäller :
Varannanveckas-tömning sker i Lilleby Fritidsby fredagar jämna veckor dvs nästa tömning blir den 20 maj.
Ni som på grund av de felaktiga uppgifterna har fulla kärl och inte kan vänta till dess kan ringa kretsloppskontorets kundtjänst 031-3682700.

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Städdag 23 april

Nu är våren här på riktigt!

Vi samlas i Vitsippan kl 10 för avprickning

och fördelning av arbetsuppgifter.

Välkomna!

Styrelsen

 

Takjobb Eldare

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Vattnet i föreningen sätts på måndagen den 28 Mars

Dagen efter – den 29 mars- kommer en rörfirma att byta ut eventuella  sönderfrusna kranar för ingående vatten. Ny kran bekostas av husägaren. Se till att kranen på utsidan av ert hus  är i stängt läge så inga vattenskador sker.

När ni sätter på vattnet på ert hus så måste ni naturligtvis också stänga de kranar ni har inomhus.

Vår avloppspump kommer dock att starta redan på lördag den 19 mars så ni kan använda toalett, handfat och köksavlopp men ni får i så fall ta med er vatten eller använda vårt eget brunnsvatten (dock inte till dricksvatten).

Föreningen har fällt sex träd, fyra på lekplatsen och två högst upp. Riset är omhändertaget men kapade  bitar av stammarna finns kvar. Ni som vill ha ved är det fritt fram att förse sig. Det finns en vedklyv i Vitsippans förråd som är skänkt av en medlem- som ni gärna får låna. Det är samma kodlås till vedklyven som till gräsklipparen.

På föreningens årsmöte informerade vi om svårigheten att hitta en lastbil till städdagen den 23 april. Detta är nu löst och vi kommer att bränna ris på städdagen som vanligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen/ Pelle

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Årsmöte 2016

Årsmöte i Föreningen Lilleby Fritidsby hålls lördagen den 27/2 kl. 13.00 i Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Vattnet stängs av söndagen den 8 november kl 13

Efter denna dag ska samtliga kranar i husen öppnas för att undvika frostsprängningar!

Tänk på följande:

 • Stugägaren ansvarar för att alla kranar i stugan öppnats, och att systemet därigenom tömts på vatten, efter det att vattnet stängts av på hösten.

 • Stugägaren ansvarar för att avtappningsventilen för det inkommande vattnet i stugan öppnas, och att röret därigenom töms.

 • Den utvändiga ventilen ska vara öppen hela vintern, för att undvika frostsprängningar av rören.

 • Stugägaren ansvarar för att den egna varmvattenberedaren töms inför vintern.

 • I de fall stugan inte värms upp under vintern, måste kranar/blandare skruvas ned och förvaras på frostfritt ställe, för att sedan åter sättas upp i god tid innan vattnet släpps på igen.

Tack för i år!

Vattenkommittén

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Höststädning

Lördagen den 10 oktober har vi städdag.

Samling i Vitsippan kl 10 för avprickning och utdelning av arbetsuppgifter.

Väl mött!
Styrelsen

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Nu börjar våra fredagskvällar i Vitsippan!

Följande datum gäller sommaren 2015

Med början kl 19…

 • 26 juni                                         
 • 3 juli
 • 10 juli, Quiz med Nalle & Peter
 • 17 juli, Jazzkväll med Annika & Lars
 • 24 juli
 • 31 juli
 • 7 augusti, Musikkväll med Annika & Lars
 • 14 augusti, Avslutning

Träffa styrelsen! Fr o m den 28 juni till och med den 16 augusti finns varje söndag någon från styrelsen i Vitsippan   kl 10.00 – 11.00.                                              Välkomna!                                                      

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Varning för felkoppling !

Varning för felkoppling!

Under vintern stängs föreningens pumpar av då de annars kan förstöras av isproppar avloppsledningen till Torslanda.

Vattenkommittén har uppmärksammat att det rinner lite vatten ned i pumpbrunnen även när vattnet är nedstängt för vintern. Det finns en risk att någon enskild/enskilda hus kan ha felanslutit dagvatten till vårt avloppsnät.

Detta får under inga villkor ske då det vattnet under vintern inte tas omhand i pumpbrunnen.  

Skulle dagvattnet vara felaktigt påkopplat på avloppet så måste det åtgärdas !

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Lilleby Fritidsby

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Midsommarfirande

Vi träffas dagen före Midsommarafton kl 18 vid övre lekplatsen för att tillsammans klä och resa midsommarstången.Ta med blommor till kransarna!

Midsommarafton kl 14 

Dans och lekar kring midsommarstången.

Ta gärna med egen fikakorg!

Annica och Lars spelar och sjunger.

 Varmt välkomna!

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie

Sommarmöte den 13 juni kl 10 i Vitsippan

Posted in Okategoriserade | Leave a comment Posted on by marie