Om vår förening

Sillviks Havskoloni är en förening under FGK, Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar.
Marken ägs av Göteborgs Kommun, Fastighetskontoret. FGK arrenderar den och som medlem i Sillviks Havskoloni har du ett nyttjanderättskontrakt på din lott.
Den som köper en stuga i föreningen, måste vara medlem i densamma. Vi hjälps alla åt att hålla vår koloni i gott skick, bl a med två obligatoriska städdagar (vår och höst) och gräsklippning av allmänna ytor efter schema.

Nedan kan du se våra trivselregler och stadgar.

Trivselregler

Stadgar2014