Styrelsen

Styrelse 2021

Ordförande: Nalle Almerson, (hus 134) 0706-218796

Sekreterare: Camilla Wictorsson (hus 19)

Kassör: Mona Johansson (hus 15)

Ordinarie ledamot: Margareta Olsson (hus 105) vice ordförande, studie/aktivitetsansvarig

Ordinarie ledamot: Christina Öberg (hus 138) byggfrågor

Suppleanter: Karin Gustafsson (hus22) och Jimmie Östman (hus 111)

Övriga kommitterade 2019

Föreståndare: Lena och Svante Benjegård

Revisorer: Kerstin Lindén och Annemor Sandgren

Revisorssuppleant: Anna Harring

Vattenkommitté: P-O Valingsten, Nicklas Leuchovius och Urban Johansson

Valberedning: Marie Talcott och Pelle Berglund