Styrelsen

Styrelse 2024

Ordförande: Marie Talcott, (hus 46)

Sekreterare: Camilla Wictorsson (hus 19)

Kassör: Mona Johansson (hus 15)

Ordinarie ledamot: Martin Palm (hus 130) vice ordförande

Ordinarie ledamot: Christina Öberg (hus 138) byggfrågor

Suppleanter: Anne Storm (hus 59) och Maria Bauhn (hus 147)

Övriga kommitterade 2024

Föreståndare: Birgit Gunnarsson

Revisorer: Kerstin Lindén och Anna Harring

Revisorssuppleant: Renée Karlsson

Vattenkommitté: P-O Valingsten, Nicklas Leuchovius och Urban Johansson

Valberedning:  Pelle Berglund och Nalle Almerson

Ansvarig uthyrning Vitsippan: Nalle Almerson