Styrelsen

Styrelse och kommitterade 2017

Ordförande: Nalle Almerson 
Ordinarie ledamot: Robin Larsen, studie/aktivitetsansvarig
Sekreterare:
 Camilla Wictorsson

Kassör: Mona Johansson
Ordinarie ledamot: Christina Öberg, byggfrågor
Suppleanter: Per Tenggren och Christian Johansson
Föreståndare: Lena och Svante Benjegård
Revisorer: Kerstin Lindén och Karin Törnqvist
Fritidskommitté: Saknas för närvarande 
Vattenkommitté: Thomas Elmekloo, P-O Valingsten och Nicklas Leuchovius
Valberedning: Marie Talcott och Pelle Berglund