Gräsklippningsschema 2018

Här är ett schema för gräsklippning av allmänna ytor. Kan ni inte den vecka ni fått er tilldelad, så är det ert eget ansvar att byta bort den.