Byggärenden

 

Bygglovens hantering och inlämningsrutiner

Bygglov söks direkt hos stadsbyggnadskontoret. Rådgör gärna med den i styrelsen som är ansvarig för byggfrågor.

Byggfrågor till styrelsen besvaras av Christina Öberg, mail: christina@lokalito.se

Besöksadress;

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20
411 13 Göteborg

Telefon distrikt norr: 031- 368 19 60

För Lilleby Fritidsby gäller stugorna får vara 50 kvm, samt en 8 kvm redskapsbod.

Vid ny-, om- samt tillbyggnad krävs alltid bygglov.

OBS! Vad gäller friggebod har vi fått nya direktiv från stadsbyggnadskontoret.

Friggebodar är EJ tillåtna! Utredning pågår vad gäller de befintliga friggebodarna.
Vi har tidigare fått OK från stadsbyggnadskontoret som nu har ändrat sig.

Byggfrågor till styrelsen besvaras av Christina Öberg, mail: christina@lokalito.se