Byggärenden

 

Bygglovens hantering och inlämningsrutiner

Bygglov söks direkt hos stadsbyggnadskontoret. Rådgör med den i vår styrelse som är ansvarig för byggfrågor, innan du kontaktar stadsbyggnadskontoret.

Byggfrågor till styrelsen besvaras av Christina Öberg, mail: christina@lokalito.se

Besöksadress Stadsbyggnadskontoret;

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20
411 13 Göteborg

Stadsbyggnadskontorets website:

http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/!ut/p/z1/hY7LCsIwFES_ptvc29g2ibsgUqhacdWajbQS00JfpNGAX29dCoqzG-YMM6CgBDVUj9ZUrh2Hqlv8WSWXiKYYZlG4S7eSoYw3ND7kx9UpD6H4B6glxh-SCBmotu6Jv_YECaUx45QLwVnERSLYe18O9YobUFbftNWW3O1yq3FumtcBBui9J2YcTafJrAP81mjG2UH5AcLUl8-9LuQL1Svo2w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Telefon distrikt norr: 031- 368 19 60

För Lilleby Fritidsby gäller stugorna får vara 50 kvm, samt en 8 kvm redskapsbod (som är bygglovspliktig)

Vid ny-, om- samt tillbyggnad krävs alltid bygglov.

Friggebodar är EJ tillåtna!
Utredning pågår vad gäller de befintliga friggebodarna.
Vi har tidigare fått OK från stadsbyggnadskontoret som nu har ändrat sig.