Aktuell information

#################################

 

#################################

Det är en osedvanligt kall vår i år, men gräset växer ändå! Kolla gräsklippningsschemat så ni inte missar er vecka! Schemat sitter anslaget på båda anslagstavlorna!

#################################

Styrelsen och Annica Svensson hade idag 10/5 ett möte där bom-frågan diskuterades. Det är en komplex fråga, som vi anser behöver beredas ordentligt. Dels måste vi veta vilka befogenheter/ skyldigheter vi har som koloniområde. Vi är trots allt inte markägare, inte ens arrendatorer, utan har endast nyttjanderättsavtal.
Dels måste alla i byn, och de berörda utanför byn, ha möjlighet att sätta sej in i och ventilera frågan.
Vi kommer naturligtvis att kontakta kommunen och inhämta den information vi behöver.
Vi planerar in ett styrelsemöte så fort vi har möjlighet, och fortsätter diskussionen.
Under tiden är det ju faktiskt så att vi har en bom. Det är inte tillåten enligt Fastighetskontoret, eftersom den inte tillåter att rullstolar kommer förbi. Det har vi dock inte tidigare tagit hänsyn till.
En möjlighet är att stänga bommen nu, och att vi får öppna den vid in och utpassage. Ska den låsas så är det naturligtvis viktigt att alla har nyckel till den. Det får man införskaffa på egen hand, om man saknar. Att däremot stänga grinden, utan att låsa är en lösning som förmodligen stoppar de flesta som tänkt köra in i byn.
Vi kommer av naturliga skäl inte ha något sommarmöte i år, utan styrelsen gör ett utskick i juni, med aktuell information. Vi kommer då att skicka med en enkät där alla berörda kan ge sin syn på saken. Vi återkommer med info om den senare.
Det har talats om ett extra årsmöte, men att kalla till ett sådant i dessa corona-tider anser vi inte vara lämpligt, med hänsyn tagen till de rekommendationer vi fått från Folkhäsomyndigheten.
StyrelsenFör alla medlemmars information:
Styrelsen hade idag ett möte där bom-frågan diskuterades. Det är en komplex fråga, som vi anser behöver beredas ordentligt. Dels måste vi veta vilka befogenheter/ skyldigheter vi har som koloniområde. Vi är trots allt inte markägare, inte ens arrendatorer, utan har endast nyttjanderättsavtal.
Dels måste alla i byn, och de berörda utanför byn, ha möjlighet att sätta sej in i och ventilera frågan.
Vi kommer naturligtvis att kontakta kommunen och inhämta den information vi behöver.
Vi planerar in ett styrelsemöte så fort vi har möjlighet, och fortsätter diskussionen.
Vi kommer av naturliga skäl inte ha något sommarmöte i år, utan styrelsen gör ett utskick i juni, med aktuell information. Vi kommer då att skicka med en enkät där alla berörda kan ge sin syn på saken. Vi återkommer med info om den senare.Styrelsen

#################################

Hej gott folk!
Informationsträffen i Vitsippan, angående solpaneler, som var planerad till 17/5, är av förståeliga skäl framflyttad till senare datum.
Vi återkommer med närmare info senare….

#################################

En uppmaning till oss alla i Sillvik så här i påsktider:
Eftersom årets vårstädning är inställd, kommer ris/gren-högarna i byn att forslas bort vecka 17.
Observera att det är ris och grenar som gäller! Ni som funderar på att lägga tryckt virke, säckar med gräsklipp, plastslangar mm i högarna, var snäll och gör inte det. Det får vi själva köra till tippen.
De högar som innehåller annat än ris och grenar kommer inte att fraktas bort, utan kommer att ligga kvar, och vi får sedan själva ordna med att de försvinner.

Glad påsk önskar Styrelsen!

#################################

Städdagen 18/4 2020 inställd!!!

På grund av det rådande läget, med en spridd coronasmitta i samhället, och uppmaningen att inte samlas i stora folkmängder, har vi beslutat att ställa in vårens städdag. Vi ber därför alla medlemmar att samla så lite ris och grenar som möjligt i de ”gemensamma högarna” och istället själva forsla bort/göra sig av med detta. Det som redan ligger i högarna ska vi se till blir bortforslat. Detta gäller bara ris och grenar, inget annat! Plastsäckar får ABSOLUT inte läggas i högarna. 

Vi ber om förståelse för detta, och hoppas på en skön säsong i Sillvik trots allt!

Styrelsen 17 mars 2020

#################################

Den 28/3 planerar vi sätta på vattnet för säsongen. Nu är det hög tid att stänga ingående kran!

#############################

 

#############################

#############################

Detta är två vackra växter, jättebalsamin till vänster och parkslide till höger. Tyvärr är det två livskraftiga arter, som kan ta över ett helt område om de inte bekämpas. Det är bra om vi alla håller koll i våra trädgårdar, och dess närhet, och tar bort så mycket vi kan av dessa ogräs.
Hjälps vi åt så kan vi nog hålla spridningen nere!

 

#############################

Anticimex har blivit kontaktade av boende i Sillvik angående att de fått hästmyror på tomten. För att kunna utrota dessa besvärliga krabater, behöver Anticimex även få tillgång till trädgårdarna runt de drabbade stugorna, för att kunna leta reda på myrornas bo. Styrelsen har gett Anticimex tillåtelse att gå in och leta där de behöver. Vi hoppas att de hittar vad de söker så att vi blir av med dessa insekter. De kan ställa till stor skada, googla ”hästmyra” för mer info!

#############################

Fastighetskontoret har haft en föredragning i fastighetsnämnden i fredags, den 14/6,  ang åretruntboende/försäljning av arrendeområden.

Ärendet bordlades.

###################################

 

Vi har en vädjan…

…till er alla; försök undvika att slå ut/spola ner fett i våra avlopp! VA-gruppen som håller koll på våra ledningar märker att de lätt sätts igen av fett från matlagning och dylikt.

Här är ett citat från kommunens hemsida:

”Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

När fett i flytande form rinner ner i avloppet kyls det av och någonstans på vägen genom avloppsnätet kommer det att stelna och bilda en avlagring på rörets insida. Till sist kan det bli helt stopp, med källaröversvämningar och andra otrevligheter som följd.

Fettet först på flaska – sedan i soporna

Om du har matolja från till exempel fritering över, häll tillbaka det i flaskan eller en gammal mjölkförpackning och släng bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stekpannan, torka av det värsta med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i matavfallet. Restauranger och storkök har speciella fettavskiljare för att minska problemet med fettavlagringar i avloppssystem”

 

###################################

 

Nu har vi i styrelsen sammanställt enkäten.

Ca 90% av medlemmarna har inkommit med svar på enkäten.

Av dom har ca 60% svarat att dom vill kunna ha möjligheten att bo i sin stuga året runt. Dom absolut flesta har också svarat att dom isåfall vill friköpa tomten.

I kommentarerna kan vi bl a läsa att en stor del av våra medlemmar anser att det är av vikt att bevara byns karaktär.

 

 

Länk till:

 Utredningsuppdrag avseende försäljning av
arrendetomter för bostadsändamål alternativt
arrende för åretruntboende inom
koloniområden och fritidsbyar

 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AF793708C278B99DC12582A60022AEC0/$File/35_FN180615.pdf?OpenElement