Aktuell information

Hälsningar från vattenkommitén

Vattenkommitén hälsar att de har en önskan att alla nu efter vattenavstängningen, sätter sin kran för ingående vatten på 3/4 öppen. På så sätt minimeras risken för sönderfrysta kranar.
Dessutom ber de oss att se till att våra stugor är ordentligt märkta med rätt stugnummer, så att det underlättar deras arbete höst och vår!

De tackar på förhand!

#########################

Informationen från vattenkommitén 10/10

Preliminärt datum för avstängning av vatten är lördagen den 3/11.

mvh
/Tomas, P-O och Nicklas

#################################

Kulvertering

Bäckens nedre del har länge varit ett problem. Ett antal betongelement är spräckta och riskerar att rasa. Tillfälliga lösningar har gjorts genom åren, men nu behövs en långsiktig åtgärd. Styrelsen har därför tagit ett beslut att åtgärda detta å det snaraste. Arbetet kommer att ske från hus 11 och upp till hus 27. De som är direkt berörda har redan informerats mer ingående av styrelsen, och är införstådda med vad detta innebär.
Arbetet beräknas utföras vecka 38 och 39. Parkeringsplatsen vid hus 17 kommer under
dessa veckor inte att kunna användas av oss medlemmar.
Vi hoppas på visad förståelse, och ser fram emot ett bra resultat!

Styrelsen

###################################

 

Nu har vi i styrelsen sammanställt enkäten.

Ca 90% av medlemmarna har inkommit med svar på enkäten.

Av dom har ca 60% svarat att dom vill kunna ha möjligheten att bo i sin stuga året runt. Dom absolut flesta har också svarat att dom isåfall vill friköpa tomten.

I kommentarerna kan vi bl a läsa att en stor del av våra medlemmar anser att det är av vikt att bevara byns karaktär.

 

 

Länk till:

 Utredningsuppdrag avseende försäljning av
arrendetomter för bostadsändamål alternativt
arrende för åretruntboende inom
koloniområden och fritidsbyar

 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AF793708C278B99DC12582A60022AEC0/$File/35_FN180615.pdf?OpenElement