Aktuell information

Vattenpåsläpp!

VA-gruppen hälsar att de planerar att sätta på vattnet i byn helgen 30-31/3.

Med tanke på eventuell provtryckning av vattenledningen till byn, uppmanar VA-gruppen alla att se till att kranen för inkommande vatten är stängd senast 23/3!

 

###################################

Info från Fastighetskontoret:

Hej fritidsodlare, testbäddsodlare och andelsjordbrukare!

Här kommer information om de två föreläsningar vi ska ha i vår. Humle och bi .

Tisdag den 19 mars : Humleodling med Tony Johansson kl: 18:00 – 20:00

Torsdag den 25 april : Biodling med Andrés Maya kl: 18:00 – 20:00

Vi träffas i en ny lokal som ligger i Backa Brunnsbo – Mötesplatsen. Folkvisegatan 14, huset ligger bakom Life-gymmet som man ser när man går av vid hållplats Balladgatan. Exempel: Buss 18 eller 19 från stan till Balladgatan.

För att anmäla er betalar ni in en anmälningsavgift på 75 kr inkl moms/tillfälle och person,  på Bankgiro 553-0415, det gör ni innan föreläsningstillfället. Senast den 16 mars.

Det är också bra om ni mailar in att ni kommer. Så kan jag skriva upp er på en lista. Det är bra eftersom ni är så många. Ni kan om ni tycker att båda föreläsningarna är intressanta anmäla er till båda vid samma tillfälle.

Det blir även en fikapaus.

Tony Johansson är numer ordförande i Svenska Humleodlarföreningen och odlar själv humle som en av fastighetskontorets arrendatorer. Han har varit involverad i många olika trädgårdsprojekt under årens lopp och vann Trädgårdskampen i SVT 2013. https://www.atl.nu/lantbruk/humleodlarforening-far-ny-ordforande/   

Andrés Maya är en entusiastisk biodlare/konsult som sprider kunskap i stadsdelarna i samarbete med ex bostadsbolagen m. fl.   http://www.beepartners.se/index.html. Fastighetskontoret leasar ett par bikupor av Beepartners som vi har på taket. ”Flickorna på taket” bidrar då till den biologiska mångfalden.

Undrar ni över något, har jag glömt någon information då är det bara att höra av sig till mig.

Med vänliga hälsningar

Paula Palm

Trädgårdscoach

GÖTEBORGS STAD

Fastighetskontoret

Utveckling mark och byggnader

Arrende o tomträtt/Stadsnära odling

Telefon: 031-368 10 94

E-post: paula.palm@fastighet.goteborg.se

Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg

Besök: Postgatan 10

www.goteborg.se/fastighetskontoret

###################################

Nu har vi i styrelsen sammanställt enkäten.

Ca 90% av medlemmarna har inkommit med svar på enkäten.

Av dom har ca 60% svarat att dom vill kunna ha möjligheten att bo i sin stuga året runt. Dom absolut flesta har också svarat att dom isåfall vill friköpa tomten.

I kommentarerna kan vi bl a läsa att en stor del av våra medlemmar anser att det är av vikt att bevara byns karaktär.

 

 

Länk till:

 Utredningsuppdrag avseende försäljning av
arrendetomter för bostadsändamål alternativt
arrende för åretruntboende inom
koloniområden och fritidsbyar

 

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AF793708C278B99DC12582A60022AEC0/$File/35_FN180615.pdf?OpenElement