Aktuell information

På förekommen anledning måste vi än en gång påpeka att vi INTE får slänga trädgårdsavfall i skogen, i utkanten av byn!
Vi har påtalat detta ett flertal gånger, ändå fortsätter högarna att växa.
Det är vi själva som, kommande städdag, får röja bort avfallet.
En bra lösning är att beställa en tunna för trädgårdsavfall från kommunen. Detta har ett flertal i byn gjort, och det fungerar perfekt!

 

Detta är två vackra växter, jättebalsamin till vänster och parkslide till höger. Tyvärr är det två livskraftiga arter, som kan ta över ett helt område om de inte bekämpas. Det är bra om vi alla håller koll i våra trädgårdar, och dess närhet, och tar bort så mycket vi kan av dessa ogräs.
Hjälps vi åt så kan vi nog hålla spridningen nere!

Vi har en vädjan…

…till er alla; försök undvika att slå ut/spola ner fett i våra avlopp! VA-gruppen som håller koll på våra ledningar märker att de lätt sätts igen av fett från matlagning och dylikt.

Här är ett citat från kommunens hemsida:

”Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

När fett i flytande form rinner ner i avloppet kyls det av och någonstans på vägen genom avloppsnätet kommer det att stelna och bilda en avlagring på rörets insida. Till sist kan det bli helt stopp, med källaröversvämningar och andra otrevligheter som följd.

Fettet först på flaska – sedan i soporna

Om du har matolja från till exempel fritering över, häll tillbaka det i flaskan eller en gammal mjölkförpackning och släng bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stekpannan, torka av det värsta med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i matavfallet. Restauranger och storkök har speciella fettavskiljare för att minska problemet med fettavlagringar i avloppssystem”