Aktuell information

Motioner som kommer att tas upp på kommande sommarmöte, 11/6 i Vitsippan:

#################################

Vattenkommittén meddelar:
Stäng huvudvattenkranen innan lördag 26 mars.

Inför påkoppling av vattnet är planen att starta på lördag kl 11. Samling vid röda mätarhuset vid parkeringen längst upp mot skogen.

Vi behöver några frivilliga som hjälper till att gå runt och kolla att alla kranar stängda samt om de läcker efter att vattnet släppts på.

Vattnet kan komma att stängas av igen för ev byte av läckande kranar.

Och för er info. Vattenkostnad inkl avlopp, ca 20 kr / kubik (19,38)

#################################
Firman 2Grävare kommer på uppdrag av Göteborg Energi att utföra arbeten i byn under vecka 12-13

Elkabel ska bytas ut bakom hus 100, 102, 104 och 106. Det kommer att grävas över lott 106, därefter i vägkanten.

Tomterna och vägen kommer att återställas efter avslutat arbete. Framkomligheten till berörda hus, och de som ligger mitt emot och längre upp kommer under denna tid att vara begränsad.

Dagtid kl 6-17 kommer man inte kunna köra bil förbi platsen. Kvällar och helg ska det gå att ta sig fram även med bil.

Material för arbetet kommer att behöva läggas upp i närheten av arbetsplatsen. Hoppas berörda har överseende med det och parkerar på annat ställe under tiden.

#################################

#################################

På förekommen anledning måste vi än en gång påpeka att vi INTE får slänga trädgårdsavfall i skogen, i utkanten av byn!
Vi har påtalat detta ett flertal gånger, ändå fortsätter högarna att växa.
Det är vi själva som, kommande städdag, får röja bort avfallet.
En bra lösning är att beställa en tunna för trädgårdsavfall från kommunen. Detta har ett flertal i byn gjort, och det fungerar perfekt!

Den hög som olyckligtvis ligger kvar på eldningsplatsen sen i våras, kommer att tas omhand så fort vi kan elda igen. Idag lades resterna av årets midsommarstång dit, men det är däremot INTE ok för enskilda medlemmar att fylla på högen. Vi måste lära oss ta hand om vårt eget trädgårdsavfall.

#################################

Så länge arbetet med VA och fiber pågår på Sandenvägen, får vi inte låsa bommen in i området.
Arbetet kommer att hålla på fram till februari 2022, om inget oförutsett inträffar.

 

#################################

Information från Fastighetskontoret :

”Vi håller för närvarande på och diskuterar/förhandlar med de två föreningarna som vi fått som pilot att starta med, Stora Varholmen och Torskog. Vi är långt ifrån klara med dessa diskussioner. När vi väl är det kommer fastighetsnämnden fatta beslut om försäljning eller permanentboende ska tillåtas. I fall fastighetsnämnden beslutar enligt vårt förslag kommer vi kontakta Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar angående de sex områden som kvarstår, vilka ni ingår i. Vår förhoppning är att detta kan ske tidigast våren 2021.”

#################################

Detta är två vackra växter, jättebalsamin till vänster och parkslide till höger. Tyvärr är det två livskraftiga arter, som kan ta över ett helt område om de inte bekämpas. Det är bra om vi alla håller koll i våra trädgårdar, och dess närhet, och tar bort så mycket vi kan av dessa ogräs.
Hjälps vi åt så kan vi nog hålla spridningen nere!

#################################

 

Vi har en vädjan…

…till er alla; försök undvika att slå ut/spola ner fett i våra avlopp! VA-gruppen som håller koll på våra ledningar märker att de lätt sätts igen av fett från matlagning och dylikt.

Här är ett citat från kommunens hemsida:

”Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

När fett i flytande form rinner ner i avloppet kyls det av och någonstans på vägen genom avloppsnätet kommer det att stelna och bilda en avlagring på rörets insida. Till sist kan det bli helt stopp, med källaröversvämningar och andra otrevligheter som följd.

Fettet först på flaska – sedan i soporna

Om du har matolja från till exempel fritering över, häll tillbaka det i flaskan eller en gammal mjölkförpackning och släng bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stekpannan, torka av det värsta med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i matavfallet. Restauranger och storkök har speciella fettavskiljare för att minska problemet med fettavlagringar i avloppssystem”

#################################