Aktuell information

#################################

Göteborg Energi har meddelat oss att de kommer att ta bort luftledningen bakom hus 100, 102, 104 och 106. Se bifogad skiss.

 Den ska ersättas med markkabel. Denna kabel kommer att grävas ner i början av nästa år. Kabeln kommer att gå över lott 106, därefter i vägkanten.

Tomterna och vägen kommer att återställas efter avslutat arbete. Framkomligheten till berörda hus, och de som ligger mitt emot och längre upp kommer under denna tid att vara begränsad.

PO & Co meddelar att dom kommer att stänga av vattnet söndag 7/11.
Även om dom själva är himla effektiva, behöver dom lite hjälp av ett gäng käcka bybor.
Du som kan, är välkommen att hjälpa till!
Samling: pumphuset, övre parkeringen kl. 11.

Tänk på att kranen utanpå huset ska vara halvöppen/öppen under vinterhalvåret, och kranar inne i huset öppna så att ledningarna töms. Det skadar inte heller att ”motionera” kranen på utsidan under vintern. Stäng och öppna ett par ggr, lämna sedan halvöppen. Allt för att motverka frostsprängda kranar…

Till våren stängs kranen in i huset innan vattnet släpps på igen. Men det är ju en lååååång vinter innan dess!!!

#################################

#################################

På förekommen anledning måste vi än en gång påpeka att vi INTE får slänga trädgårdsavfall i skogen, i utkanten av byn!
Vi har påtalat detta ett flertal gånger, ändå fortsätter högarna att växa.
Det är vi själva som, kommande städdag, får röja bort avfallet.
En bra lösning är att beställa en tunna för trädgårdsavfall från kommunen. Detta har ett flertal i byn gjort, och det fungerar perfekt!

Den hög som olyckligtvis ligger kvar på eldningsplatsen sen i våras, kommer att tas omhand så fort vi kan elda igen. Idag lades resterna av årets midsommarstång dit, men det är däremot INTE ok för enskilda medlemmar att fylla på högen. Vi måste lära oss ta hand om vårt eget trädgårdsavfall.

#################################

Så länge arbetet med VA och fiber pågår på Sandenvägen, får vi inte låsa bommen in i området.
Arbetet kommer att hålla på fram till februari 2022, om inget oförutsett inträffar.

 

Sommarmöte 2021

 Sommarutskicket att gå ut vecka 23.
Om någon hellre vill ha det via mejl än ”snigelpost” så skicka ett mejl till sillvikshavskoloni@gmail.com och skriv ”sommarutskick” i meddelanderaden. Uppge stugnummer!
Tänk dock på att utskicket endast skickas till medlemmar i föreningen!

#################################

Information från Fastighetskontoret :

”Vi håller för närvarande på och diskuterar/förhandlar med de två föreningarna som vi fått som pilot att starta med, Stora Varholmen och Torskog. Vi är långt ifrån klara med dessa diskussioner. När vi väl är det kommer fastighetsnämnden fatta beslut om försäljning eller permanentboende ska tillåtas. I fall fastighetsnämnden beslutar enligt vårt förslag kommer vi kontakta Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar angående de sex områden som kvarstår, vilka ni ingår i. Vår förhoppning är att detta kan ske tidigast våren 2021.”

#################################

Detta är två vackra växter, jättebalsamin till vänster och parkslide till höger. Tyvärr är det två livskraftiga arter, som kan ta över ett helt område om de inte bekämpas. Det är bra om vi alla håller koll i våra trädgårdar, och dess närhet, och tar bort så mycket vi kan av dessa ogräs.
Hjälps vi åt så kan vi nog hålla spridningen nere!

#################################

Anticimex har blivit kontaktade av boende i Sillvik angående att de fått hästmyror på tomten. För att kunna utrota dessa besvärliga krabater, behöver Anticimex även få tillgång till trädgårdarna runt de drabbade stugorna, för att kunna leta reda på myrornas bo. Styrelsen har gett Anticimex tillåtelse att gå in och leta där de behöver. Vi hoppas att de hittar vad de söker så att vi blir av med dessa insekter. De kan ställa till stor skada, googla ”hästmyra” för mer info!

#################################

Vi har en vädjan…

…till er alla; försök undvika att slå ut/spola ner fett i våra avlopp! VA-gruppen som håller koll på våra ledningar märker att de lätt sätts igen av fett från matlagning och dylikt.

Här är ett citat från kommunens hemsida:

”Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

När fett i flytande form rinner ner i avloppet kyls det av och någonstans på vägen genom avloppsnätet kommer det att stelna och bilda en avlagring på rörets insida. Till sist kan det bli helt stopp, med källaröversvämningar och andra otrevligheter som följd.

Fettet först på flaska – sedan i soporna

Om du har matolja från till exempel fritering över, häll tillbaka det i flaskan eller en gammal mjölkförpackning och släng bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stekpannan, torka av det värsta med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i matavfallet. Restauranger och storkök har speciella fettavskiljare för att minska problemet med fettavlagringar i avloppssystem”

#################################

#

Nu har vi i styrelsen sammanställt enkäten.

Ca 90% av medlemmarna har inkommit med svar på enkäten.

Av dom har ca 60% svarat att dom vill kunna ha möjligheten att bo i sin stuga året runt. Dom absolut flesta har också svarat att dom isåfall vill friköpa tomten.

 

I kommentarerna kan vi bl a läsa att en stor del av våra medlemmar anser att det är av vikt att bevara byns karaktär.

 

Länk till:

 Utredningsuppdrag avseende försäljning av
arrendetomter för bostadsändamål alternativt
arrende för åretruntboende inom
koloniområden och fritidsbyar

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AF793708C278B99DC12582A60022AEC0/$File/35_FN180615.pdf?OpenElement