Vad händer i byn?

Planerade aktiviteter 2020

28/3 PLANERAT VATTENPÅSLÄPP

18/4 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00. INSTÄLLD!

13/6 SOMMARMÖTE Vitsippan 11:00

19/6 MIDSOMMARFIRANDE??  Kl.14.00 Se vidare info som anslås på anslagstavlorna.

17/10 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning kl.10.00

Dessutom kommer Puben i Vitsippan att hålla öppet på fredagarna under sommaren och vi hälsar alla välkomna!