Vad händer i byn?

Planerade aktiviteter 2021

28/3 PLANERAT VATTENPÅSLÄPP

17/4 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00. INSTÄLLD!

12/6 SOMMARMÖTE Vitsippan 11:00 INSTÄLLT, UTSKICK KOMMER!

25/6 MIDSOMMARFIRANDE  Se vidare info som anslås på anslagstavlorna.

16/10 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning kl.10.00