Vad händer i byn?

Planerade aktiviteter 2018

13/4 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00

15/6 SOMMARMÖTE Vitsippan 12.00

21/6 MIDSOMMARFIRANDE??  Kl.14.00 Se vidare info som anslås på anslagstavlorna.

19/10 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00

Dessutom kommer Puben i Vitsippan att hålla öppet på fredagarna under sommaren och vi hälsar alla välkomna!