Vad händer i byn?

Planerade aktiviteter 2022

26/3 PLANERAT VATTENPÅSLÄPP

9/4 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00. 

11/6 SOMMARMÖTE Vitsippan 11:00 

25/6 MIDSOMMARFIRANDE  Se vidare info som anslås på anslagstavlorna.

15/10 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning kl.10.00