Vad händer i byn?

Planerade aktiviteter 2023

26/3 PLANERAT VATTENPÅSLÄPP 

22/4 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning i Vitsippan kl.10.00. 

10/6 SOMMARMÖTE Vitsippan 11:00 

23/6 MIDSOMMARFIRANDE  Se vidare info som anslås på anslagstavlorna.

14/10 STÄDDAG (obligatorisk närvaro) Samling och avprickning kl.10.00